Les revoltes àrabs

(2011-2012) Les revoltes àrabs. De la violència unilateral a la guerra. Participació i impacte de l’islam polític. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) Investigador/a principal: Ferran Izquierdo.