Chinacult.es es una base de dades que té com a objectiu identificar, seleccionar i sistematitzar les produccions culturals realitzades en el marc de las sinèrgies i connexions entre Xina i Espanya, des del segle XX fins a l’actualitat.