Prof. William H. Coaldrake (University of Tokyo)

En aquesta conferència, el professor Coaldrake considerarà el “Camí del Fuster” del Japó, la tradició del mestre d’obres, els seus materials, els seus mètodes i les seves eines. Descriurà el venerable sistema de gremis a través del qual, fins fa molt poc, es va conrear l’art i l’artesania de l’arquitectura japonesa, i discutirà la interacció entre eines, materials i innovacions en l’arquitectura tradicional japonesa a través dels segles.

Vegeu-ne la fitxa de l’activitat.