Prof. Salvador Rodríguez Artacho (UNED)

Japó és una de les monarquies hereditàries més antigues del món. El Tennô encarna la mil·lenària institució que ha sabut mantenir-se i adaptar-se, magistralment, no sols en el seu entorn històric, sinó també en el polític, sociològic i en el jurídic. Des de la restauració Meiji de 1868 fins a l’actualitat, la conferència ofereix un recorregut per l’evolució de la Institució Imperial Japonesa en la qual es va passar del Tennô diví a l’Emperador símbol i de la Monarquia Constitucional a la Monarquia Simbòlica , en la qual, des de l’entrada en vigor del nou marc constitucional, els principis democràtics i el pacifisme, el paper constitucional del Tennô i de la monarquia s’han vingut exercint amb rectitud i ple sotmetiment al seu marc jurídic. La Monarquia encarna la tradició mil·lenària però no és aliena a nous reptes. Qüestions com l’exclusió de la dona i les condicions de pertinença a la línia successòria, o la recent decisió d’abdicar de l’Emperador Akihito situen al sistema monàrquic japonès davant el mirall, novament, d’aquests grans moments històrics. el Japó s’enfronta a una nova era i no sols en sentit figurat: en breu es materialitzarà el canvi de l’era Heisei a una nova el nom de la qual el país sencer anhela conèixer.

Consulteu-ne el programa.