(2011-2014) Els comportaments lingüístics dels japonesos i dels parlants del japonés a grans ciutats del món (世界主要都市における日本人の言語行動). Programa de foment dels projectes de la propera generació (次世代研究プロジェクト推進プログラム). Keio University (Japó). Investigador/a principal: Makiko Fukuda.