(2011) Factor religiós i conflictes al Nord d’Àfrica, Orient Mitjà i Turquia: Presència i visibilitat a Catalunya des d’una perspectiva comparada. Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP). Investigador/a principal: Laura Feliu Martínez.