(2006) Grup de Recerca Interculturalitat a l’Asia Oriental-INTER ASIA. Grup de recerca reconegut per la Comisió de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (02/03/2006).