Presentació a càrrec de:
Yasmín Paricio, coordinadora de Política, Societat i Programes Educatius, Casa Àsia

Hi participen:
Dr. Blai Guarné (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Dr. Carles Prado-Fonts (Universitat Oberta de Catalunya) 

En els últims anys, la investigació antropològica ha qüestionat fermament la interpretació del Japó com una realitat culturalment homogènia i socialment uniforme. Aquest qüestionament ha portat a la problematització de la noció mateixa d’«identitat japonesa» i la seva caracterització essencial en els termes monolítics i excloents de la ideologia nihonjinron (teories sobre els japonesos), fins fa poc hegemònics en la descripció de la societat i cultura japoneses.

Blai Guarné aborda a Antropologia de Japó. Identitat, discurs i representació (CERAO-UAB, Edicions Bellaterra) aquest canvi de paradigma i les seves conseqüències acadèmiques i socials en la definició moderna de la «japonesitat» formulada pel nacionalisme cultural nipó. A través d’orientacions teòriques i metodològiques que abasten des de l’antropologia, la sociologia i la història cultural i intel·lectual fins a la teoria de la representació i els estudis culturals i literaris, els autors reunits en el volum reflexionen sobre aquestes qüestions explorant la seva conformació política des de la segona meitat del segle XIX i la seva rearticulació massiva en la postguerra del segle passat. Els seus treballs, obra dels principals especialistes en aquest camp a nivell internacional, ens proporcionen les claus necessàries per comprendre la qüestió de l’essencialisme cultural japonès a l’actualitat i les seves possibles implicacions futures, en el que constitueix un recorregut excepcional per les dues últimes dècades de l’antropologia de Japó.

Consulteu-ne tota la informació.