Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO)

El Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució acadèmica dedicada a l’estudi i la recerca dels països que conformen la regió de l’Àsia Oriental.

L’objectiu principal del Centre és el desenvolupament d’estudis i recerques que aprofundeixin el coneixement interdisciplinari de les realitats socials, culturals, polítiques i econòmiques de l’Àsia Oriental, tot i examinant-ne els factors que hi intervenen, els reptes que s’enfronten i les seves implicacions a escala planetària.

Així mateix, el CERAO també té com a objectiu erigir-se com a think tank per a la realització de projectes que reverteixin en la comprensió del rol que adquireix Àsia en l’entorn global contemporani, oferint suport pel desenvolupament d’activitats i projectes investigadors que contribueixin a orientar als diferents actors socials i polítics interessats en el dinamisme d’aquesta regió al segle XXI.

Entre les tasques que porta a terme el CERAO destaquen el desenvolupament de projectes de recerca, l’organització d’activitats científiques i la realització de publicacions sobre Àsia Oriental, de manera única o conjuntament amb d’altres entitats nacionals i internacionals, dins i fora del campus de la UAB.

Direcció del CERAO, gener de 2018