Projecte 'Chinacult'

Chinacult.es és una base de dades que té com a objectiu identificar, seleccionar i sistematitzar les produccions culturals realitzades en el marc de les sinergies i connexions entre la Xina i Espanya, des del segle XX fins a l'actualitat.

Aquesta base de dades sorgeix dels projectes d’investigació sobre processos interculturals i l’impacte d’Àsia Oriental al context espanyol, especialment als àmbits de l’art, creació i representació cultural del Grup de Recerca InterAsia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que des de l’any 2005 aprofundeix en diferents dimensions de la interculturalitat en relació amb la Xina, el Japó i Corea. L’objectiu específic és registrar i documentar la producció cultural realitzada per persones d’origen xinès a Espanya, així com també per espanyols a la Xina, o que en la seva obra utilitzen aspectes identificables amb la cultura i societat xineses.

Accedir-hi