Dimecres 16 de Maig. Sala Gran, Facultat de Geografia i Història (UB).


9.30-11.30 PART I

Paraules inicials

¿Traspasando fronteras? Chinos en el teatro contemporáneo español
Dr. Joaquín Beltrán (UAB)

De la Ciudad feliz a la Sociedad negra. Representaciones literarias contemporáneas de la presencia china en España
Dra. Amelia Sáiz (UAB)

Imatges de la mobilitat: experiències i representacions de la migració xinesa
Dra. Irene Masdeu (UAB)

Mirades que trenquen la il·lusió: fotografia etnogràfica al Fuzhou dels 1890s
Dr. Xavier Ortells (UB)

Debat


11.30-12.00 PAUSA


12.00 – 13.30 PART II


13.30-14.00 PART III

Un lugar llamado ‘País natal’: reportajes fotográficos del viaje de vuelta a China continental
Dr. Roberto Figliulo (UAB)

Experiences of contemporary art curatorial practises in contexts of China and outside China
Mei Huang (URL)

Ketchup and soya soup fight, experiències transculturals en la producció xinesa actual
Dra. Laia Manonelles (UB)

Debat


13.30-14 Consideracions finals